Betöltés...

ÁSZF / Impresszum


Általános Szerződési Feltételek

1. Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak az inspot e.U. , mint szerző, fotós és videós jogtulajdonos által tett ajánlatokra, az általa nyújtott szolgáltatásokra, a honlap teljes képi és szöveges tartalmára, valamint minden, a szerző (továbbiakban: Szerző vagy Szolgáltató vagy Fotós) által kötött szerződésre.

2. A honlapon nyújtott illetve a honlap által megrendelhető szolgáltatások

FOTÓZÁS: A Szolgáltató előre egyeztetett időpontban vállal fotózást az alábbi főbb témakörökben:
portréfotózás, családi fotózás, jegyes fotózás, rendezvényfotózás, termékfotózás, drónfotó. Ezen témakörökön belül további alkategóriák találhatóak, melyek szezonális csomagokként időszakosan változnak. Ezen változásokról és a csomagok pontos tartalmairól a Szolgáltató a honlapján további tájékoztatást nyújt, illetve arra irányuló szándék esetén e-mailen keresztül, vagy telefonon részletesebb tájékoztatást nyújt.

VIDEÓKÉSZÍTÉS: A Szolgáltató előre egyeztetett időpontban vállal videó készítést az alábbi főbb témakörökben: osztályfotózás, esküvő film, rendezvényfilm, zenés videóklipp, termékbemutató, slideshow és logó animáció, közösségi média animációk. A videókészítés témaköreit a honlap Videós szolgáltatások menüpontja tartalmazza, ahol a témakörök részletesebb leírása található, továbbá a In Spot Facebook-oldal is tartalmaz iránymutatást illetve referenciaanyagot akár a honlapon nem érintett kategóriák tekintetében is. A témakörökről további információk kérhetőek a Szolgáltatótól e-mailen keresztül, vagy telefonon.

Az időpont foglalása előleg átutalásával válik véglegessé, az aktuális előleg összeg a választott csomag árának 30%-a. A csomagok árait árajánlatkérésre küldött üzenet tartalmazza. Az előleg egyidejűleg bánatpénzként is funkcionál. Ez azt jelenti, hogy a lefoglalt időpont indokolt esetben megváltoztatható, de az előleg visszafizetésére nincs lehetőség, viszont egy új időpontban a fotózás megvalósulhat. Kétszeri sikertelen időpont-módosítás után a bánatpénz elvész, új megrendelés leadása szükséges.

A fotózást követően max. 10-14 napon belül elkészülnek a retusált, szerkesztett, vízjellel ellátott képek. A nyers képeket a szolgáltatónak nem áll módjában átadni, az a szolgáltató szerzői alkotását képezi. (A szerzői jogokról bővebben is tájékoztatunk az ÁSZF későbbi részében. Kérünk, olvasd el alaposan a 3. és 4. fejezetet.)

AJÁNDÉKKÁRTYA: A Szolgáltató lehetőséget nyújt fotózás harmadik személy részére történő megrendelésére, melyet Ajándékkártya formájában lehet megvásárolni. Az Ajándékkártya csak és kizárólag arra a szolgáltatásra használható fel, melynek ellenértékét az Ajándékkártya vásárlója kifizette. A Szolgáltató aláírásával érvényesíti a felhasznált Ajándékkártyát, így a Szolgáltató aláírásával ellátott kártyák a továbbiakban már nem használhatóak fel. Minden Ajándékkártya egyszeri használatra jogosítja fel használóját.

3. A megrendelés alapvető feltételei, fizetés, késedelem

MEGRENDELÉS: A fotózás elsődlegesen a honlapon található kapcsolattartási formák igénybevételével, tehát e-mailen, Facebook-üzeneten keresztül, vagy telefonon keresztül rendelhető meg. Kivételes esetben személyes megrendelésre is sor kerülhet, ehhez azonban a fenti kapcsolattartási módokon keresztüli előzetes időpontkérés szükséges. A fent írott kapcsolattartási felületeken kerül sor a fotózás részleteinek egyeztetésére. A fotózás teljes díját a fotózás elvégzése után kell megfizetni. Mindenki az előlegfizetéskor és nem a fotózás idején érvényben lévő akció igénybevételére jogosult.

JOGFENNTARTÁS: A Szolgáltató mint jogtulajdonos fenntartja a jogot arra nézve, hogy megtagadja a megrendelés teljesítését olyan esetekben, amely esetekben korábban esetleg negatív fizetési tapasztalat (nemfizetés, késedelmes fizetés, egyszeri vagy akár többszöri felszólítás után) állt fenn. Ebben az esetben a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt erről.

A MEGRENDELŐ HOZZÁJÁRULÁSA: A fotózás természetéből adódóan a Megrendelő, illetve Ajándékkártya esetében a tényleges Fotóalany (továbbiakban szintén Megrendelő) a megrendeléssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelőről fényképeket készítsen. A fényképeket a Szolgáltató a Megrendelő számára és saját számára készíti el privát felhasználás céljából. E hozzájárulással a Megrendelő nem járul hozzá ahhoz, hogy a Szolgáltató eltérő célra külön egyéb hozzájárulás nélkül a fotót felhasználja vagy publikálja.

A MEGRENDELŐ NYILATKOZATA:
A Megrendelő jelen nyilatkozattal elfogadja és kijelenti, hogy a részére átadott, illetve a Szolgáltató honlapján, facebook, instagram, illetve egyéb oldalain található képeket csak saját privát célra használja. Amennyiben a Megrendelő a képeket publikálja, bármilyen online módon közzéteszi, különösen saját honlapján, facebookoldalán, közösségi oldalán, stb. jelen nyilatkozata alapján köteles a képeknél a Szerző nevét feltüntetni, és online-formában hivatkozni a Szerző honlapjára (www.inspot.hu), vagy Facebook-oldalára (https://www.facebook.com/inspot.at ). A Megrendelő nyilatkozik továbbá, hogy a képeken található vízjelet nem távolítja el a fotóról, a fotót nem csonkítja (vágja) meg úgy, hogy az a vízjel eltűnésével járjon, a fotókat kizárólag vízjellel ellátva publikálja.

Jelen nyilatkozatban foglaltak megszegése az Általános Szerződési Feltételek megszegésének minősül, mellyel a Megrendelő szerződésszegést követ el. Jelen nyilatkozattal történő szerződésszegés esetében a Megrendelő kötbér fizetésére köteles, mely jogtalan módon történő megjelenítésenként 5.000 Ft. Amennyiben a Szerző jelen nyilatkozattal történő szerződésszegést észlel, haladéktalanul felszólítja a jogellenes felhasználót a jogtalan magatartástól való tartózkodásra, és közli vele az itt nevezett kötbér összegét és azt, hogy milyen bankszámlára kell 3 napon belül megfizetnie azt.

A megrendeléssel (amely az előleg megfizetésével valósul meg) a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy az elkészített fotókat a Szolgáltató referenciaként a jelen honlapon, illetve valamennyi más egyéb közösségi oldalán felhasználjon. Megrendelő jogosult azt kérni, hogy a fotón szereplő személy neve ne szerepeljen a referenciák közt, csak a kép. Minden egyéb felhasználáshoz a Megrendelő kifejezett hozzájárulása szükséges, melyet a fényképek átvételekor kötelesek a felek egyeztetni.

4. Szerzői jogok és az engedély nélküli, jogtalan másolás következményei

SZERZŐI JOGOK: A Jogtulajdonos, mint szerző rendelkezik valamennyi, a honlapon elérhető tartalom (szöveg, fotó) szerzői, szellemi jogával. Ez kifejezetten kiterjed a szerzőség feltüntetésének jogára, valamint valamennyi, a Szerzői jogi törvény és Polgári törvénykönyv által biztosított szellemi, vagyoni és nem vagyoni szerzői jogokra is.

MAGÁNCÉLÚ FELHASZNÁLÁS: A szerző ezúton közli a tisztelt honlaplátogatókkal és megrendelőkkel, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy bármely a honlapról elérhető, vagy off-line kiadványként megjelenő szellemi alkotását harmadik személyek ellenérték és engedély nélkül, valamint szerzőségének feltüntetése nélkül hasznosítsák.

A szerző kizárólag ahhoz járul hozzá, hogy a kedves megrendelő/vásárló a szerző anyagait saját, magáncélra használja. Bármilyen vitás helyzet, félreérthető kommunikáció esetén úgy kell tekinteni a jelen szerződési feltételek alapján, hogy a szerző valamennyi félreértelmezett vagy nem egyértelmű nyilatkozata kizárólag olyan tartalmat jelenthet, amelyben a szerző nem járul hozzá engedély nélkül és ellenérték nélkül történő üzleti célú felhasználáshoz, átvételhez, és bármilyen célú többszörözéshez vagy értékesítéshez sem.

KÖTBÉR A JOGTALAN MÁSOLÁSÉRT: A Szerző a jelen általános szerződési feltételekkel fenntartja magának a jogot, hogy a jogtalanul és előzetes írásbeli engedélye nélkül átvett, magáncélon kívül, a szerző engedélye nélküli üzleti célra hasznosított vagy közzétett anyagok használatáért használati díjként kötbért követeljen. A használati kötbér összege, engedély nélkül a honlapról átvett (másolt) fényképenként 15.000 Ft, az engedély nélkül átvett honlap tartalomért (annak hosszától függetlenül) alkalmanként 40.000 Ft. Jogtalan felhasználásnak minősül a Szerző (fotós) által másokról készített képek képszerkesztővel történt engedély nélküli és bizonyítható átdolgozása is.

Amennyiben a szerző jogtalan másolást, vagy jogellenes felhasználást észlel, haladéktalanul felszólítja a jogellenes felhasználót a másolástól való tartózkodásra, és közli vele az itt nevezett kötbér összegét és azt, hogy milyen bankszámlára kell 3 napon belül megfizetnie azt.

A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást A Szerző közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjavita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

SZERZŐI JOGI VÉDELEM: A szerző tájékoztatja a honlaplátogatókat és érdeklődőket, hogy amennyiben szerzői jogi sérelem éri, úgy annak fenntartása mellett, hogy elsődlegesen egyezség útján kívánja a jogi vitáit megoldani, saját jogi ügyeit elsősorban maga érvényesíti, azonban szükség esetén szerzői jogi jogsértésekre szakosodott ügyvédi irodával együttműködve fog eljárni.

Amennyiben te is azt észleled, hogy a szerző anyagait másolják, vagy általa nem engedélyezett módon valahol értékesítik, kérjük segítsd a szerzőt jogai védelmében és értesíts a kapcsolattartási formák között található telefonszámon és e-mail címen, hogy mielőbb lépések megtételére kerülhessen sor a jogtalan másolók ellen.

5. Adatvédelem, tájékoztatás, közjegyzői ténytanúsítás

A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által megadott és a felek közötti eljárásban (adásvétel, megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa. Tájékoztatunk, hogy vevőinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles.

Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben erről külön e-mailben nem küld értesítést, a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi. A Szerző a honlap üzemeltetőjeként általában sem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles.

6. A honlap tulajdonosának technikai jogai

A Szerző fenntartja a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljön, a honlap elérhetőségét korlátozhatja, vagy megszüntetheti. A Szerző ezúton felhívja a honlaplátogatók figyelmét arra is, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja, mert azt a Szerző szolgáltatója sem biztosítja. Ezért a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget a Szerző kifejezetten kizárja. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

7. A honlap üzemeltetőjének, mint jogtulajdonosnak, és mint szerzőnek az adatai:

Felkeltette az érdeklődésed?

Készítsünk közösen valami bámulatosat.

Árajánlatkéréskor küldj részletes leírást a projektről, hogy minél pontosabban tudjak kalkulálni.
Köszönöm!

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket, és egyetértek az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal.

success

error