fbpx

Fotóstúdió Szabályzat / Infók

A fotóstúdió bérlésével kapcsolatos információk

A stúdió területén biztonsági rendszer működik , ezért kép,-videó és hanganyag készülhet rólatok a törvényi előírásoknak megfelelően!

Házirend

1. Stúdióvakuk és hozzá tartozó állványok, fényterelők beletartoznak az árba. A bérlő elfogadja, hogy a lámpákban és ahhoz tartozó eszközökben a bérlés alatt keletkezett károkért felelősséget vállal, megtéríti azokat.

2. Holkerre, papírhátterekre csak tiszta cipővel vagy cipő nélkül szabad lépni. Az ívre nem szabad rálépni, mert könnyen beszakad és balsetveszélyes.

3. Ügyelni kell a berendezési tárgyak épségére, és a tisztaságra, kérjük a résztvevőket hogy a szennyezett cipőket a műterembe lépés előtt, az előterekben vagy az öltözőben vegyék le.

4. A kocka valamint a bútorok mozgatására kérjük fokozottan ügyelj: emeld, és ne csúsztasd.

Szükség esetén kérj segítséget. Az ebből, valamint a nem rendeltetésszerű használat közben okozott károkat meg kell téríteni.

5. Ételt-italt fogyasztani a háttér közelében nem szabad, erre a célra a váró vagy a konyha használható.

6. Dohányozni kizárólag kint a stúdió előtt, 5 méterre a bejárattól szabad.

7. A stúdió területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget nem vállalunk.

8. Bárminemű rendellenességet, vagy nem üzemszerű működést azonnal jelenteni kell a stúdióvezetőnek.

9. Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a stúdió vezetőjét azonnal tájékoztatni kell. A stúdiót bérlő személy, a stúdióba belépve elfogadja, hogy az esetleges balesetekért kizárólag ő felelős, és a stúdióvezető vagy az üzemeltető cég (Kecskeméti Ákos E.V.) nem vonható felelősségre.

10. A stúdiót bérlő személy vállalja, hogy ugyanabban az állapotban (lámpák, használt kellékek helye stb.) hagyva hagyja el a stúdiót, mint amelyben átvette. Amennyiben ez nem történik meg, pótdíj fizetésére kötelezhető.

11. A szelfistúdióban elhelyezett kamerát vendégeink csak úgy használhatják, ha a kamerán logó csuklópántot kezükre erősítik. Amennyiben a kamera éppen nincs használatban, a pulton elhelyezett sínbe kell beletenni. 

12. A stúdióvezető utasításait minden esetben be kell tartani!

13. A stúdiót minden résztvevő saját felelősségére használhatja.

14. Mivel nagyon drága profi eszközökkel dolgozol, mindent megkell tenni az esetleges balesetek elkerülése érdekében. A szelfistúdióban elhelyezett kamerát vendégeink csak úgy használhatják, ha a kamerán logó csuklópántot kezükre erősítik. A pánt mindig a kezeden kell legyen. A kamerát a rögzítő drótkötélről eltávolítani SZIGORÚAN TILOS! Amennyiben a kamera éppen nincs használatban, a pulton elhelyezett sínbe kell beletenni.

Az In Spot stúdió házirendje vonatkozik a stúdióban tartózkodó valamennyi személyre!

Fontos Információk

Nyitvatartás: 
Az in spot Stúdió minden nap a megjelölt nyitvatartási időben működik, online vagy telefonos egyeztetés alapján előre egyeztetett időpontban fogadja a vendégeit.

Foglalás:
A Stúdió foglalás a www.inspot.hu/fotostudio weboldalon lehet. A foglalás a visszaigazolástól kezdve érvényes, mely e-mailben történik.

Lemondást csak abban az esetben áll módunk elfogadni, amennyiben az a bérlés előtti napon 18 óráig érkezik be hozzánk. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a bérlési díj 100%-át felszámoljuk.

Fizetési feltételek:
A stúdióbérlést és az igénybe vett szolgáltatások árát a bérlő, az érvényes árlista szerint, a teljes stáb távozásával egyidejűleg köteles megtéríteni! Esetleges plusz költségeket a bérlés befejezése után (esetleges takarítási díj, károkozás folytán keletkezett költségek) kerülnek számlázásra.

  • A fehér háttér használata közbeni koszolódás esetén 2.500 Ft takarítási költséget számítunk fel.
  • A holker (fehér háttér)  nagy mértékű koszolódása esetén festési díj 10.000 Ft
  • A színes papír hátterek használata portré fotózásra ingyenes. Ha a papírháttér koszolódik/elhasználódik további 3.000 Ft/méter költséget számítunk fel.

Érkezés-távozás:
A stúdióbérlés az előre lefoglalt időtartamra vonatkozik.

Érkezéskor váltócipő használata kötelező, megérkezéstől távozásig minden résztvevő számára, ellenkező esetben takarítási díj fizetése kötelező!

Amennyiben a stúdióbérlés alatt a bérlő személy úgy dönt, hogy a stúdiót megszakítás nélkül további időszakra is bérelni kívánja, ezt jeleznie a stúdió képviseletében jelen lévő személynek, aki tájékoztatja a további költségről. Amennyiben a bérlő személy, tájékoztatás nélkül tovább marad, akkor minden megkezdett óra után automatikusan a stúdió bérlés óra díját meg kell fizetnie. De minden esetben a stúdió képviseletében jelen lévő személy dönt a stúdió bérlésének maximális időtartamáról.

Amennyiben a bérlő az előre lefoglalt (és visszaigazolt) időpontban a kezdéstől számított 30 percen belül nem jelenik meg, és nem értesíti a stúdió személyzetét, akkor a stúdiónak jogában áll elállni a bérléstől. A bérlő az előre lefoglalt időpontot megelőzően legkorábban 15 perccel érkezhet a stúdió területére. A felkészülési időbe a stúdió bepakolás, sminkelés (…stb) tartozik bele. A felkészülési idő igénybe vételét a bérlési igény bejelentésekor kell lefoglalni.

Stúdiónkban asszisztens kollégának vár titeket aki mindent elmond a stúdió használatáról és szabályairól. 

Amennyiben az előre lefoglalt csomagnál több fő veszi igénybe a szolgáltatást az a weboldalon feltüntetett árakkal arányosan nő.

Bérlés:
A bérlő a megérkezésekor saját érdekében azonnal ellenőrzi a stúdió berendezésének állapotát és működését, és az esetleges hibákat azonnal jelenti a stúdió képviseletében jelen lévő személynek. A stúdióban található eszközök esetleges hibája esetén a stúdiót bérlő nem kezdheti el azok javítását, és egy esetleg javítás során felmerült károkért a bérlő anyagi felelősséggel tartozik. Ellenkező esetben az esetleges be nem jelentett hibákért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felelősséggel tartozik, melyet a Stúdió vele szemben érvényesíteni fog.

Stúdió rend:
A stúdiót bérlő személy vállalja, hogy ugyanabban az állapotban (lámpák, használt kellékek helye, tisztaság stb.) hagyva hagyja el a stúdiót, mint amelyben átvette. Amennyiben ez nem történik meg, pótdíj fizetésére kötelezhető. A stúdió rend betartása és betartatása a stúdiót bérlő személy felelőssége. Ellenőrző személy a stúdió képviseletében kijelölt személy. A stúdió területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.

A stúdióban valamint a Társasház közös területein (lépcsőház, folyosó) hangoskodni, a többi vendéget és dolgozókat valamint az ott lakókat zavarni szigorúan tilos.

A stúdió épületét, eszközeit rendeltetésszerűen kell használni, a tűz- és baleset védelmi szabályokat be kell tartani!

Tűz gyújtáshoz, valamint a tűzeffektet alkalmazásához engedélyt kell kérni!

Nyílt láng és pirotechnikai eszközök használata TILOS!

Biztonsági okokból a stúdióban elhelyezett elektromos készülékeken kívül egyéb elektromos eszközt működtetni tilos!

Dohányozni kizárólag a Társasház közös területén található erkélyen lehet.

A bérlő a talált tárgyakat köteles haladéktalanul leadni a stúdió képviseletében jelen lévő személynek. A stúdió területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget nem vállalunk. A felügyelet nélkül hagyott, valamint a távozás után a stúdióban hagyott tárgyakat a stúdió 30 napig őrzi.

Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a stúdió vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.

A stúdiót bérlő személy, a stúdióba belépve elfogadja, hogy az esetleges balesetekért kizárólag ő felelős, és a stúdióvezető nem vonható felelősségre.

A bérlő és a vendégek panaszait, reklamációkat és az esetleges javaslatokat az üzemeltető felelős munkatársa fogadja.

A bérlő és a vendég köteles betartani a jelen házirend szabályait. Abban az esetben, ha megsérti a házirend szabályait, az üzemeltetőnek jogában áll elállni az a stúdió munka folytatásától, és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat visszamondhatja a megegyezett idő lejárta előtt!

A stúdióból kizárható az a személy, aki:

– korábbi bérlés során bűncselekményt vagy szándékos rongálást követett el

– saját, vagy más testi épségét veszélyezteti, és a vendégek nyugalmát zavarja!

– nem tartotta be a Házirendet!

A Házirendet az In Spot Stúdió képviselője, mint üzemeltető hagyta jóvá, és 2022. március 01. napjától érvényes!